Home
Alkalmassági vizsga

Testnevelési Egyetem
motoros alkalmassági vizsga

Államilag támogatott és önköltséges képzés

Az alkalmassági vizsga elemei (BSc és MSc/MA szakok esetén is):

  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat (háziorvosi igazolás vagy érvényes sportorvosi igazolásszükséges)
  • motoros alkalmassági vizsga (úszás: 2×50 m távolság szabályos leúszása két választott úszásnemben)időmérés nélkül. BSc rekreáció  és egészségfejlesztés szak esetébentestnevelésérettségi vizsga nélkül teljes motoros alkalmassági vizsga.)(Bármely BSc szak esetén, ha afelvételiző emelt szintű érettségi vizsgával rendelkezik testnevelésből,abban az esetben  az alkalmassági gyakorlati résztől (úszáseltekintünk.)
  • szóbeli motivációs beszélgetés (egy A/4-esegyoldalas kézzel írott motivációs levél szükséges)

Az egészségügyi alkalmasságaz úszás valamint a szakmai elbeszélgetés bármelyikén valóalkalmatlanság önállóan kizáró tényező minden szakon.

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmalhanem „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel értékelhető.

Teljes motoros alkalmassági vizsga:

(Ez a (teljesfelvételi vizsga csak és kizárólag BSc rekreáció és egészségfejlesztés szak eseténteljesítendő azonfelvételizőknekakik nem rendelkezdnek testnevelés érettségi vizsgával.)

1. Orvosi vizsgálatKritérium vizsgálat – amennyiben a jelentkező “nem felelt meg” (-) minősítést kap, az az alkalmassági vizsgát nem folytathatja.

2. Úszás – 2×50 méter távolság leúszása két választott úszásnemben. Kritérium próba – amennyiben ajelentkező “nem felelt meg” (-) minősítést kap, az az alkalmassági vizsgát nem folytathatja.

3. A jelentkező testkulturális érdeklődését és szakmai elkötelezettségét felmérőbeszélgetés. Értékelés: “megfelelt” (+) vagy “nem felelt meg” (-) minősítéssel.

4. Sportjátékok (kézilabdakosárlabdalabdarúgásröplabda). A négy sportjátékból hármat kell választani!

  • 4/a Kézilabda. A jelölt a kézilabdapálya alapvonala mögül – nemének megfelelő kézilabdával – keresztlépéseslendületszerzéssel a túlsó alapvonal irányába felső dobással dob távolba. Értékelés: nők 19 métertől plusz (+),férfiak 22 métertől plusz (+).
  • 4/b Kosárlabda. A jelölt kosárlabdával szlalom labdavezetést hajt végre 5 bója között oda-vissza, időre. Abóják egymástól 2 méterre helyezkednek el. Az indulás helye az első bója előtt 1 méterre. Értékelés: nőkminimum 10.00 sec (+), férfiak minimum 9.00 sec (+).
  • 4/c Labdarúgás. A jelölt a labdával szlalom labdavezetést hajt végre 5 bója között oda-vissza, időre. A bóják egymástól 2 méterre helyezkednek el. Az indulás helye az első bója előtt 1 méterre. Értékelés: nők minimum 15.00 sec (+), férfiak minimum 13.00 sec (+).
  • 4/d Röplabda. A jelölt 3.6 méter átmérőjű körben – melyet a gyakorlat közben nem hagyhat el –kosárérintéssel folyamatosan fej fölé passzol. Értékelés: nők minimum 15 érintés (+), férfiak minimum 20érintés (+).

5/a Gimnasztika. Gimnasztika. Felülés talajon, hanyattfekvésből 1 perc alatt. Követelmény: könyökkel térd vagy combérintése; folyamatos kontaktus a kéz és a fej között; a lefelé irányuló mozdulatban a hátközép érintse a talajt(szivacs és tornacipő használata megengedett). Értékelés: nők minimum 10x (+), férfiak minimum 15x (+).

5/b Női tornaKiinduló helyzetfüggés felemás korláton vagy nyújtónLábemelés és lábleengedés hátsólefüggés helyzetébemajd emelés kh-beKövetelményhátsó lefüggés helyzetébentörzs a vízszintes sík alákerüljönÉrtékelés: minimum 1x (+).

5/b Férfi tornaNyújtónfüggésből kelepfelhúzódás támaszbaereszkedés függésbeKövetelménynyújtottkarú függésből érkezés nyújtott karú függésbeÉrtékelés: minimum 1x (+).

6/a Atlétika. 60 méteres síkfutásÉrtékelésnők minimum 10.00 sec (+), férfiak minimum 9.00 sec (+).

6/b AtlétikaCooper-teszt (12 perces futás). Értékelés: a nemzetközileg elfogadott értékskála mértéke szerint.

7. Küzdősportok. Stabilométeres felmérés: (Feedpra I. IV. teszt, objektív műszeres vizsgálat, 20 sec).Mozgáskoordinációs feladat a reakció gyorsaság együttes értékelésével. (A testtömeg középpontot kell aképernyőn kijelölt pozícióba minél gyorsabban mozdítani; a rendelkezésre álló idő 20 sec; a pozíciók számanyolc). Az értékelés a találatok száma alapján. Értékelés: minimum 1 találat (+).

Megjegyzések: az 1-2. pontban foglaltak nem teljesítése (-) automatikus “nem felelt meg” eredményt jelent. A 3-7.pontban található kilenc feladatból (három sportjátékot és a nemnek megfelelő tornafeladatot kell választani), ötfeladatot (56%-át) az alkalmasságot bizonyítandó, “megfelelt“-re (+) kell teljesíteni.