Home
BSC alapszak

BSC alapszak

(Ha nem találja meg a keresett információt, kérjük tegye fel kérdését e-mail-en:felveteli@tf.hu)

Tisztelt Jelentkezők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos minden információt a felvi.hu oldalon megadott email címükre kapnak meg. Kérjük, figyeljék email fiókjukat, felmerülő kérdéseiket pedig a felveteli@tf.hu címre küldjék el!

Kérjük olvassák át a felvi.hu oldalon a 2014. december 23-tól hatályos, egységes szerkezetű felvételi tájékoztatókat!

A felvételi eljárás legfontosabb határidejei

 • 2015. február 15. Jelentkezni elektronikusan az E-felvételi keretében lehet. Hitelesítő adatlappal történő hitelesítés esetén az adatlapot, vagy felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf.1190 címre kell beküldeni
 • 2015. február 23. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje
 • 2015. április 28-tól. A jelentkező valamennyi jelentkezésével kapcsolatos folyamatos online tájékoztatás az e-ügyintézés szolgáltatásban
 • 2015. június 16. (legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 35. napig) A jelentkező hiánypótlást kap: a természetes személyazonosító adatok, valamint az állampolgárság megjelölésének hiánya; 2005-ben vagy azt követően érettségizett jelentkező esetében a tanulói azonosító hiánya; lakcím hiánya; alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, valamint felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat hiánya; a jelentkezési szakok adatainak hiánya, illetve – a meghirdetett lehetőségektől eltérő vagy annak nem minden adatát tartalmazó – helytelensége esetén.
 • 2015. július 9. Módosítások, dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje (a benyújtás helye: Oktatási Hivatal)
 • 2015. július 23. Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése

A felsőoktatási felvételi rendszer átalakításának eredményeképpen az alapképzésben megszűntek a felvételi vizsgák.

Felvételi követelmény: alkalmassági vizsga (nem kell külön jelentkezni, erről minden felvételiző elektronikus úton kap értesítő levelet május első heteiben).

Időpont: 2015. június 1-5.

Az alkalmassági vizsga elemei:

 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat (háziorvosi igazolás vagy érvényes sportorvosi vizsgálati lelet szükséges)
 • motoros alkalmassági vizsga (úszás: 2×50 m távolság leúszása két választott úszásnemben, időmérés nélkül, vagy rekreáció és egészségfejlesztés szak esetében testnevelés érettségi nélkül teljes motoros alkalmassági vizsga)
 • szóbeli motivációs beszélgetés (egy A/4-es, egyoldalas kézzel írott motivációs levelet kell magával hoznia)

Fontos: az alkalmassági vizsga

 • emeltszintű testnevelés érettségi vizsgával rendelkezőknek >>>
 • középszintű testnevelés érettségi vizsgával rendelkezőknek >>>
 • nem rendelkeznek testnevelésből érettségi vizsgával >>>

Figyelem: azon felvételizőknél, akik 2015. június vagy július folyamán teszik le a (közép vagy emelt szintű) érettségi vizsgát testnevelésből, tehát valószínűsíthetően az alkalmassági vizsga időpontjában még nem rendelkeznek majd vele, azoknál is ugyanúgy elfogadjuk azt. Ezen felvételizőknek a testnevelés érettségi vizsga másolatát a későbbiekben pótolniuk kell.

A felvi.hu oldalon félreérthető lehet a tájékoztatás az alkalmassági vizsgával kapcsolatban. Ezúton jelezzük ismételten, mint ahogy az a fentiekből kiderül, teljes motoros alkalmassági vizsgát csupán egyetlen esetben kell tennie a felvételizőnek, akkor, harekreáció és egészségfejlesztés szakra jelentkezik és nincs testnevelésből érettségi vizsgája!

Aki rekreáció és egészségfejlesztés szakra jelentkezik és van testnevelésből érettségi vizsgája – valamint az összes többi szak esetében – nem kérünk teljes, csak a rövidített, három (orvosi alkalmasság, úszás és motivációs elbeszélgetés) vagy emelt szintű testnevelés érettségi esetén kettő elemből álló (orvosi alkalmasság és motivációs elbeszélgetés) alkalmassági vizsgát. Kérjük vegyék figyelembe azt is, hogy testnevelő-edzői szakon, illetve osztatlan tanárképzésen kötelező a testnevelés érettségi vizsga.

Az orvosi alkalmasság, az úszás valamint a szakmai elbeszélgetés bármelyikén való alkalmatlanság önállóan kizáró tényező minden szakon.

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt” vagy „nem megfelelt”minősítéssel értékelhető.

A jelentkező az érettségi pontok és a tanulmányi pontok figyelembevételével maximum 400pontot érhet el. Ehhez a pontszámhoz többletpont címén további maximum 100 pont írható jóvá.

A felvételi pontszámítás alapjai

Érettségi pontok max.: 200 pont. Két érettségi tantárgy eredménye szükséges (szakonként külön jelölve)

Tanulmányi pontok max.: 200 pont. A tanulmányi pontokat a középiskolai érdemjegyekből, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából határozzák meg:

 • érettségi bizonyítványban szereplő eredmények max.: 100 pont. Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga)
 • középiskolai eredmények max.: 100 pont. Öt tantárgy utolsó két év végi érdemjegyeinek összege, és ezek kettővel való szorzata (a magyarnál a két eredményt a jelentkezéskor külön sorban kell feltüntetni, de a pontszámításnál évenként a két osztályzat átlagát kell kiszámolni kerekítés nélkül)
  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem
  • matematika
  • legalább két évig tanult választott idegen nyelv
  • legalább két évig tanult választott tárgy

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

Többletpont max. 100 pont a felvi.hu táblázata szerint >>>

Jelentkezés módja: elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe venni.

A 2015. szeptemberében alapképzésben és osztatlan képzésben meghirdetett szakok listáját lásd a felvi.hu megfelelő oldalán! >>>