Home
MA/MSC mesterképzés

MA/MSC mesterképzés

Tisztelt Jelentkezők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos minden információt a felvi.hu oldalon megadott email címükre kapnak meg. Kérjük, figyeljék email fiókjukat, felmerülő kérdéseiket pedig a felveteli@tf.hu címre küldjék el!

Kérjük olvassák át a felvi.hu oldalon a 2014. december 23-tól hatályos, egységes szerkezetű felvételi tájékoztatókat!

(Ha nem találja meg a keresett információt, kérjük tegye fel kérdését e-mail-en:felveteli@tf.hu)

A felvételi eljárás legfontosabb határidejei

 • 2015. február 15. Jelentkezni elektronikusan az E-felvételi keretében lehet. Hitelesítő adatlappal történő hitelesítés esetén az adatlapot, vagy felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf.1190 címre kell beküldeni
 • 2015. február 23. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje
 • 2015. április 28-tól. A jelentkező valamennyi jelentkezésével kapcsolatos folyamatos online tájékoztatás az e-ügyintézés szolgáltatásban
 • 2015. június 16. (legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 35. napig) A jelentkező hiánypótlást kap: a természetes személyazonosító adatok, valamint az állampolgárság megjelölésének hiánya; 2005-ben vagy azt követően érettségizett jelentkező esetében a tanulói azonosító hiánya; lakcím hiánya; alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, valamint felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat hiánya; a jelentkezési szakok adatainak hiánya, illetve – a meghirdetett lehetőségektől eltérő vagy annak nem minden adatát tartalmazó – helytelensége esetén.
 • 2015. július 9. Módosítások, dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje (a benyújtás helye: Oktatási Hivatal)
 • 2015. július 23. Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése

A  mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés alapvető bemeneti és felvételi követelményei a következők:

 • A mesterképzés alapvető bemeneti követelménye valamely felsőfokú végzettség megléte
  • alapképzésben szerzett alapfokozatú végzettség
  • mesterképzésben szerzett mesterfokozatú végzettség
  • hagyományos képzésben szerzett főiskolai szintű végzettség
  • hagyományos képzésben szerzett egyetemi szintű végzettség
 • Korábbi felsőfokú tanulmányai beszámíthatók az adott mesterszakon
  • teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok
  • meghatározott további kreditek teljesítésével beszámítható szakok

Felvételi követelmények

1. Motoros alkalmassági vizsga

Időpont: 2015. május 4. – május 8.

Az alkalmassági vizsga elemei:

 • orvosi alkalmassági vizsgálat (háziorvosi igazolás vagy érvényes sportorvosi vizsgálati lelet)
 • úszás (2×50 m távolság leúszása két választott úszásnemben, időmérés nélkül)
 • szakmai motivációs elbeszélgetés

Az orvosi alkalmasság, az úszás (2×50 m távolság leúszása két választott úszásnemben, időmérés nélkül) valamint a szakmai elbeszélgetés bármelyikén való alkalmatlanság önállóan kizáró tényező minden szakon.

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt” vagy „nem megfelelt”minősítéssel értékelhető.

2. Felvételi vizsga

Időpont: 2015. június 15. – július 19.

 • felvételi írásbeli (tesztsor) vizsga (MA Tanár (T/D) – Gyógytestnevelő tanár esetében írásbeli vizsga helyett gyakorlati vizsga)
 • szóbeli vizsga

A felvételi vizsgán összesen 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a hozott, és az esetleges többletpontokat is.

Pontszámítás

humánkineziológia (nappali és levelező képzések), rekreáció (nappali és levelező képzések), sportmenedzser (nappali és levelező képzések), szakedző (levelező képzés),tanár (T/D) – egészségfejlesztés-tanár (levelező képzés), tanár (T/D) – testnevelőtanár (levelező képzés), tanár – testnevelőtanár (nappali képzés) mesterképzési szakok esetében a felvételi pontszámítás alapjai:

 • Írásbeli vizsga: 30 pont
 • Szóbeli vizsga: 40 pont
 • Oklevél minősítése: 20 pont
 • Többletpont (maximum 10) az alábbiak szerint:
  • Előnyben részesítési maximális pont az alábbiak szerint: 3 pont
   • fogyatékosság: 1 pont
   • gyermekgondozás: 1 pont
   • halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont
   • hátrányos helyzet:1 pont
  • 1. felsőfokú „C” tipusú nyelvvizsga:1 pont
  • 2. felsőfokú „C” tipusú nyelvvizsga: 1 pont
  • Országos TDK 1-3. helyezés: 1 pont
  • Országos TDK részvétel: 1 pont
  • szakmai publikáció: 2 pont
  • sporteredmény: 6 pont

A tanár (T/D) – gyógytestnevelő tanár (levelező képzés) szak felvételi pontjai (forrás:felvi.hu):

 • Gyakorlati vizsga: 30 pont
 • Szóbeli vizsga: 40 pont
 • Oklevél minősítése: 20 pont
 • Többletpont max. 10. az alábbiak szerint:
  • Előnyben részesítési maximális pont az alábbiak szerint: 5 pont
   • fogyatékosság: 2 pont
   • gyermekgondozás: 1 pont
   • halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont
   • hátrányos helyzet: 1 pont
  • 1. felsőfokú „C” tipusú nyelvvizsga: 1 pont
  • 2. felsőfokú „C” tipusú nyelvvizsga: 1 pont
  • Országos TDK 1-3. helyezés: 1 pont
  • Országos TDK részvétel: 1 pont
  • szakmai publikáció: 2 pont
  • sporteredmény: 6 pont

Mesterképzésben az emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért (OKJ) nem adunktöbbletpontot!

Jelentkezés módja: elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe venni.

A 2015. szeptemberében mesterképzésben meghirdetett szakok listája megtekinthető a felvi.hu megfelelő oldalán. >>>