Home
Ösztöndíj

Pályázatok, Eredmények, Útmutatók

Tanulmányi ösztöndíj eredmények 2016-17. I. félév

A tanulmányi ösztöndíj kiszámításának módja a Térítési és Juttatási Szabályzat szerint:

21. § A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA
(1) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja az ösztöndíj átlag. A hallgatókat homogén
csoportokba soroljuk szak és évfolyam szerint. A csoportokban az államilag támogatott és
nappali képzésben részt vevő hallgatók maradhatnak, majd e csoportokból kikerülnek a
beiratkozó hallgatók, valamint azok a hallgatók is, akik a megelőző félévben nem vették fel
legalább a mintatantervben meghatározott, kötelező tárgyakból teljesítendő kreditértéknek
megfelelő kreditértékű tárgyat. Az így kialakult homogén csoport tagjai ösztöndíj indexét
kiszámítjuk, majd e rangsor legjobb átlagaitól az alacsonyabb átlag felé haladva a hallgatók
maximum 50 %-át tanulmányi ösztöndíjban részesítjük az átlagoknak megfelelően. 16
(2) A legnagyobb és legkisebb összegű ösztöndíj közötti hányados legalább 3 legyen.
(3) Az ösztöndíj index meghatározása a NEPTUN rendszer üzemeltetőjének beállítása alapján:
ÖI = ∑(𝐾𝑟𝑡𝑥𝐽𝑡)
∑K𝑟𝑓
ahol Krt egy adott, a hallgató által teljesített tárgy kreditértéke, Jt az abból kapott érdemjegy, Krf
felvett tárgyak kreditértéke. Elégtelen érdemjegy vagy kredit értékkel rendelkező tantárgy
esetében amikor a hallgató aláírást szerez, de a vizsgán nem jelenik meg, érdemjegyet nem
szerez, a Jt = 1. Amennyiben a tantárgy feltételeit a hallgató nem teljesíti, az oktató az aláírást
megtagadja, a Jt = 1.
Az ösztöndíj index meghatározásakor, sem a belföldi akkreditáció, sem egyéb típusú
tárgyelismerések nem kerülnek beszámításra.
(4) Minden félévben meghatározandó a legkisebb havonta folyósítandó tanulmányi ösztöndíj. A
legkisebb havonta folyósítandó tanulmányi ösztöndíjban részesül minden homogén hallgatói
csoportban, a leggyengébb, már ösztöndíjat érdemlő átlagot elérő hallgató(k).
Az egyes hallgató tanulmányi ösztöndíja:
X=alap+((ÖI – min)*100)*századár
ahol:
X: a hallgató havi juttatása
alap: a meghatározott legkisebb havonta folyósítandó tanulmányi ösztöndíj
ÖI: meghatározott átlag, ahol a nem teljesített tárgy érdemjegyét elégtelennek kell tekinteni.
min: adott csoporton belül ösztöndíjban részesülők közül legkisebb ÖI érték
századár: homogén hallgatói csoportonként meghatározott összeg
A századár meghatározása:
századár=[k –( n*alap)]/∑((ÖI-min)*100)
ahol:
k: adott homogén hallgatói csoportra jutó keretrész
n: adott homogén hallgatói csoportban az ösztöndíjban részesülők száma
alap: a meghatározott legkisebb havonta folyósítandó tanulmányi ösztöndíj
∑((ÖI-min)*100): a hallgatók által összesen a legkisebb ösztöndíjhoz tartozó átlag felett teljesített századok.

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírás 2018-19-I.félév

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati útmutató 2018-19. I. félév

Pályázati formanyomtatvány 2018-19. I. félév

Kedves Hallgatók!

A határozatok ellen jogorvoslattal élni a határozatok kézbesítésétől számított  15 napon belül  a NEPTUN rendszeren keresztül lehet. A fellebbezés kérvények az Ügyintézés/Kérvények menüpontban érhetőek el.

Kedves Hallgatótársak!

közéleti/tudományos ösztöndíj a 2017/18 II. félévtől elektronikus formában, a NEPTUN rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontjában érhető el. Az elektronikus pályázattal kapcsolatos kérdéseiteket, észrevételeiteket várjuk a tfhok.osztondij@gmail.hu e-mail címre.

A köztársasági ösztöndíj pályázatok kiírása a tavaszi félév lezárását követően történik és a nyári időszakban zajlik az elbírálás.

A rendkívüli szociális ösztöndíjat azok a hallgatók pályázhatják meg, akiknek az anyagi helyzetükben az elmúlt időszakban jelentős változás történt (pl.: haláleset, nagy mértékű anyagi kár).

Rendkívüli szociális támogatás adatlap