* TF Portál | Ösztöndíj
Home
Ösztöndíj

Ösztöndíj

Pályázatok, Eredmények, Útmutatók

Tisztelt Hallgatók!

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is lehetőségetek van ösztöndíj pályázatokat leadni a Központi „K” épület II. emeletén a HÖK irodában, illetve Neptun rendszeren keresztül.

Papír alapon idén a:

Rendszeres Szociális Ösztöndíjra (azok a felsőbb éves és első éves hallgatók, akik leadták a kollégiumi jelentekéssel együtt a Szociális ösztöndíj kérvényt, azoknak most már nem kell még egyszer, mivel nekik a leadott pályázataik alapján fogjuk elbírálni szociális helyzetüket és megállapítani a Szociális ösztöndíjat, tehát azoknak a hallgatóknak várjuk a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázataikat, akik kollégiumra nem jelentkeztek)

Alaptámogatásra illetve a

TFSE Sport ösztöndíjra tudtok pályázni (ezeket személyesen és postai úton tudjátok leadni az alábbi levélben megjelölt helyszínen és időpontokban).

Neptun rendszeren keresztül pedig a:

Sportszakmai ösztöndíjat és a

Közéleti és tudományos ösztöndíj pályázatot tudjátok leadni (ezeket 2018. szeptember 20. 14:00 óráig tudjátok Neptun rendszeren keresztül leadni).

A további információkat a pályázatokról a  http://www.tfportal.hu/ Ösztöndíj fül alatt találjátok meg.

A tanulmányi hivatal és a HÖK idén is együttműködik. Az alábbi időpontokban lesz lehetőségetek arra, hogy kérdéseitekkel felkeressetek minket, illetve átnézzük a pályázatotokat.

 Ez az átnézés nem garancia arra, hogy a pályázatotok pozitív elbírálásban részesül, csak segítünk megnézni, hogy a csatolandó dokumentumok meg vannak-e illetve, hogy van-e súlyos hiba a pályázatotokban.

A kérdéseitekre a HÖK irodában csak az alábbi időpontokban van lehetőségünk válaszolni:

„K” Épület II. emelet HÖK iroda

–  2018. szeptember 7. (péntek) 12:00-14:00 óráig

–  2018. szeptember 11. (kedd) 9:45-11:15 óráig

–  2018. szeptember 13. (csütörtök) 11:20-13:20 óráig

Fontos!

Személyes leadásra CSAK a HÖK irodában van lehetőség és CSAK az alábbi időpontokban, NEM a Tanulmányi Hivatal nyitva tartása alatt.

Az alábbi időpontokban már nincs lehetősége a HÖK-nek átnézni a pályázatokat, ekkor már csak beszedjük azokat:

„K” Épület II. emelet HÖK iroda

– 2018. szeptember 17. (hétfő) 12:00-14:00 óráig

–  2018. szeptember 18. (kedd) 9:45-11:15 óráig

–  2018. szeptember20. (csütörtök) 11:00-14:00 óráig

A pályázati időszak kezdete 2018. augusztus 20.

A pályázati időszak vége 2018. szeptember 20. 14:00 óra

Figyelem!

Az idei félévtől kezdve Tudományos és Közéleti ösztöndíjat, illetve a Sportszakmai ösztöndíj kérvényt csak elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül lehet leadni.

Az első beszedési időpont (szeptember 07.) előtt is van lehetőségetek a HÖK segítségét kérni e-mailben: tfhok.osztondij@gmail.com címen és személyesen is, amennyiben előzetesen egyeztettek az előbbi e-mail címen.

Hallgatói Önkormányzat

Hallgatói Ösztöndíj Bizottság

Tanulmányi ösztöndíj EREDMÉNYEK 2019-20. II. félév

A tanulmányi ösztöndíj kiszámításának módja a Térítési és Juttatási Szabályzat szerint:

21. § A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA
(1) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja az ösztöndíj átlag. A hallgatókat homogén
csoportokba soroljuk szak és évfolyam szerint. A csoportokban az államilag támogatott és
nappali képzésben részt vevő hallgatók maradhatnak, majd e csoportokból kikerülnek a
beiratkozó hallgatók, valamint azok a hallgatók is, akik a megelőző félévben nem vették fel
legalább a mintatantervben meghatározott, kötelező tárgyakból teljesítendő kreditértéknek
megfelelő kreditértékű tárgyat. Az így kialakult homogén csoport tagjai ösztöndíj indexét
kiszámítjuk, majd e rangsor legjobb átlagaitól az alacsonyabb átlag felé haladva a hallgatók
maximum 50 %-át tanulmányi ösztöndíjban részesítjük az átlagoknak megfelelően. 16
(2) A legnagyobb és legkisebb összegű ösztöndíj közötti hányados legalább 3 legyen.
(3) Az ösztöndíj index meghatározása a NEPTUN rendszer üzemeltetőjének beállítása alapján:
ÖI = ∑(𝐾𝑟𝑡𝑥𝐽𝑡)
∑K𝑟𝑓
ahol Krt egy adott, a hallgató által teljesített tárgy kreditértéke, Jt az abból kapott érdemjegy, Krf
felvett tárgyak kreditértéke. Elégtelen érdemjegy vagy kredit értékkel rendelkező tantárgy
esetében amikor a hallgató aláírást szerez, de a vizsgán nem jelenik meg, érdemjegyet nem
szerez, a Jt = 1. Amennyiben a tantárgy feltételeit a hallgató nem teljesíti, az oktató az aláírást
megtagadja, a Jt = 1.
Az ösztöndíj index meghatározásakor, sem a belföldi akkreditáció, sem egyéb típusú
tárgyelismerések nem kerülnek beszámításra.
(4) Minden félévben meghatározandó a legkisebb havonta folyósítandó tanulmányi ösztöndíj. A
legkisebb havonta folyósítandó tanulmányi ösztöndíjban részesül minden homogén hallgatói
csoportban, a leggyengébb, már ösztöndíjat érdemlő átlagot elérő hallgató(k).
Az egyes hallgató tanulmányi ösztöndíja:
X=alap+((ÖI – min)*100)*századár
ahol:
X: a hallgató havi juttatása
alap: a meghatározott legkisebb havonta folyósítandó tanulmányi ösztöndíj
ÖI: meghatározott átlag, ahol a nem teljesített tárgy érdemjegyét elégtelennek kell tekinteni.
min: adott csoporton belül ösztöndíjban részesülők közül legkisebb ÖI érték
századár: homogén hallgatói csoportonként meghatározott összeg
A századár meghatározása:
századár=[k –( n*alap)]/∑((ÖI-min)*100)
ahol:
k: adott homogén hallgatói csoportra jutó keretrész
n: adott homogén hallgatói csoportban az ösztöndíjban részesülők száma
alap: a meghatározott legkisebb havonta folyósítandó tanulmányi ösztöndíj
∑((ÖI-min)*100): a hallgatók által összesen a legkisebb ösztöndíjhoz tartozó átlag felett teljesített századok.

Jelentkezés
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírás 2020-21-I.félév
Pályázat kitöltés útmutató
Kedves Hallgatók! A határozatok ellen jogorvoslattal élni a határozatok kézbesítésétől számított  15 napon belül  a NEPTUN rendszeren keresztül lehet. A fellebbezés kérvények az Ügyintézés/Kérvények menüpontban érhetőek el.

Alap támogatásra az a hallgató tud pályázni, aki az alábbiakban felsorolt kritériumoknak meglel, illetve hiánytalanul leadja a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázatot és megfelelően jelöli  a pályázati adatlap első oldalán alaptámogatásra való pályázati szándékát.

15. § (1)Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

(2) Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

16. § (2)-(3) :

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy

b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy

c) családfenntartó, vagy

d) nagycsaládos, vagy

e) árva vagy

f) hátrányos helyzetű, vagy

g) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy

h) félárva.

Alaptámogatás pályázati kiírás

Kedves Hallgatótársak!  

A sportszakmai ösztöndíj a 2018/19 I. félévtől elektronikus formában, a NEPTUN rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontjában érhető el.

Az elektronikus pályázattal kapcsolatos kérdéseiteket, észrevételeiteket várjuk atfhok.osztondij@gmail.hu e-mail címre

Sportszakmai ösztöndíj pályázati kiírás

Sportszakmai ösztöndíj pályázati EREDMÉNYEK 2019/20 II. félév

Kedves Hallgatótársak!

közéleti/tudományos ösztöndíj a 2017/18 II. félévtől elektronikus formában, a NEPTUN rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontjában érhető el. Az elektronikus pályázattal kapcsolatos kérdéseiteket, észrevételeiteket várjuk a tfhok.osztondij@gmail.hu e-mail címre.

Közéleti és Tudományos ösztöndíj pályázati kiírás

A köztársasági ösztöndíj pályázatok kiírása a tavaszi félév lezárását követően történik és a nyári időszakban zajlik az elbírálás.

A rendkívüli szociális ösztöndíjat azok a hallgatók pályázhatják meg, akiknek az anyagi helyzetükben az elmúlt időszakban jelentős változás történt (pl.: haláleset, nagy mértékű anyagi kár).

Rendkívüli szociális támogatás adatlap

Kedves Hallgatótársak!

A Jó tanuló – Jó sportoló ösztöndíj a 2018/19 II. félévben kerül meghirdetésre.