Home
TE HÖK

TE HÖK

Rólunk

A Hallgatói Önkormányzat a Testnevelési Egyetem hallgatóinak érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el, dönt az alapszabályban ráruházott kérdésekben. A TE minden nappali és levelező tagozatos beiratkozott hallgatója alanyi jogon tagja az önkormányzatnak.

Az önkormányzat célja:

 • a hallgatói érdekképviselet ellátása a hallgatókat érintő valamennyi kérdésben, illetve minden illetékes egyetemi és országos testületben
 • a hallgatók Egyetemmel kapcsolatos ügyeinek intézése és segítése
 • a hallgatók szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása
 • hozzájárulás a széles látókörű, értelmiségi szemléletű, már pályájuk kezdetén értékes közéleti ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek képzéséhez
 • tfportal.hu weboldalon és a közösségi felületeken keresztül a hallgatók tájékoztatása az önkormányzat tevékenységéről, az intézmény életével kapcsolatos kérdésekről, a pályázatokról, az ösztöndíjas álláslehetőségekről
 • a lehetőségek megteremtése, a színvonalas hallgatói programokhoz
 • hallgatói rendezvények szervezése, a TE hagyományainak ápolása
 • együttműködés a hazai és a nemzetközi hallgatói szervezetekkel

Az önkormányzat tisztségviselői, képviselői ellátják a hallgatók képviseletét az országos és egyetemi testületekben, részt vesznek a hallgatók tanulmányi, szociális, ösztöndíj-, tudományos és egyéb ügyeinek intézésében; tevékenységük során tájékoztatják a hallgatókat az egyetem életével kapcsolatos kérdésekről, segítik ügyeik intézésében.

A HÖK szolgáltatásokat nyújt a hallgatóknak, például információkat ad munkalehetőségekről, tájékoztat az intézmény életéről, szervezi a jelentősebb hallgatói rendezvényeket (sportversenyek és bajnokságok, gólyabálok, kulturális rendezvények), támogatja a hallgatók kulturális és szakmai csoportjainak működését.

Az önkormányzat legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, amelynek tagjait a hallgatók választják az önkormányzati választások során.

Célunk, hogy a Hallgatói Önkormányzat egy olyan szervezet legyen, amelynek képviselői tudnak és akarnak tenni mindazokért, akiket képviselnek.

Kérjük, amennyiben segíthetünk, fordulj hozzánk bizalommal!

TE HÖK Elnöksége

Morvai Lajos

Elnök

 • +36-20/239-7885
 • morvai.lajos@tf.hu

Csereklye Martin

Alelnök

D'Ess Sabina Alexandra

Elnök

Tanulmányi Bizottság

Göbölös Dávid

Elnök

Sport és Kultúrális Bizottság

Drimál Bálint

Elnök

Informatikai és Kommunikációs Bizottság

Kotroczó Levente

Kollégiumi referens

 • +36-30/536-8285
 • leventekotroczo@gmail.com

Szaplonczay Makrina

Elnök

Hallgatói Ösztöndíj Bizottság

 • +36-30/920-2192
 • szapymakrina@gmail.com

Szekeres Lilla

Irodavezető