Home
Tisztújító választások – határidő hosszabbítás

Tisztújító választások – határidő hosszabbítás

Tisztelt Hallgatók!

A Hallgatói Önkormányzat meghosszabbítja a pályázatok leadási határidejét október 2. vasárnap 23:59-ig!

A következő tisztségekre lehet meghosszabbítva pályázni:

Elnök;

Hallgatói Ösztöndíj Bizottság Elnök;

Tanulmányi Bizottság Elnök;

Informatikai és Kommunikációs Bizottság Elnök;

Sport és Kulturális Bizottság Elnök;

A pályázatnak formai és tartalmi követelményei:

  • Europassönéletrajz;
  • Gépeltmotivációs levél (legfeljebb egy oldal terjedelemben);
  • A tisztségheztartozó bizottság jelenlegi helyzetének leíró elemzése (feladatok, munkásságok, működés, problémák);
  • A tisztségheztartozó bizottság munkájával kapcsolatos jövőkép bemutatása és
    • Sport és Kulturális Bizottság Elnöki tisztsége esetén egész tanévre szóló Rendezvény – és Programterv készítése
    • Informatikai és Kommunikációs Bizottság Elnöki tisztsége esetén marketing terv készítése a HÖK külön területeinek népszerűsítésére vonatkozóan
  • Azelnöki tisztség esetén prezentáció.

A pályázónak rendelkeznie kell aktív hallgatói jogviszonnyal!

A pályázatokat 2016. október 2. vasárnap 23:59-ig kell elküldeni a toth@tf.hu email címre!

A beérkezett és érvényes pályázatokat a leadási határidő lejártát követően a Hallgatói Önkormányzat elektronikusan továbbítja a Küldöttgyűlésnek.
A Hallgatói Önkormányzat a választás pontos idejéről hamarosan tájékoztatja a Küldöttgyűlést.

Budapest, 2016. szeptember 30.

Hallgatói Önkormányzat

Leave a Comment